Osmanlı Suudi Arabistan I Ne Zaman Kaybetti ?

Sohret

Global Mod
Global Mod
Osmanlı İmparatorluğu ve Suudi Arabistan İlişkisi: Tarihi Bir Bakış

Osmanlı İmparatorluğu'nun Suudi Arabistan'ı ne zaman kaybettiği, tarihçilerin ve Orta Doğu uzmanlarının ilgisini çeken bir konudur. Bu ilişki, Osmanlı'nın Arap Yarımadası'ndaki varlığının sona ermesiyle yakından ilişkilidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte, Arap Yarımadası'ndaki kontrolü zayıflamış ve bağımsızlık arayan yerel liderlerin çabaları artmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap Yarımadası'ndaki Varlığı

Osmanlı İmparatorluğu, Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde uzun yıllar boyunca egemenlik kurmuştur. 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle birlikte Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde, Suudi Arabistan topraklarının bir kısmı da Osmanlı yönetimi altına girmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Zayıflaması ve Gerilemesi

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarına doğru ekonomik, siyasi ve askeri açıdan zayıflamaya başlamıştır. Bu dönemde, imparatorluğun çeşitli bölgelerinde bağımsızlık hareketleri ve isyanlar patlak vermiştir. Osmanlı'nın Arap Yarımadası'ndaki varlığı da bu süreçte sarsılmıştır.

Suudi Arabistan'ın Bağımsızlık Mücadelesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla birlikte, Suudi Arabistan topraklarında bağımsızlık hareketleri güç kazanmıştır. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Suudi liderler, Osmanlı hakimiyetinden kurtulmak ve bağımsız bir devlet kurmak için çaba göstermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Suudi Arabistan'ı Kaybetmesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun Suudi Arabistan'ı tam olarak kaybettiği tarih net olarak belirlenemese de, genellikle I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Osmanlı'nın Mondros Mütarekesi'ni imzalamasıyla ilişkilendirilir. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları üzerindeki kontrolü büyük ölçüde zayıflamış ve Suudi Arabistan'daki yerel liderler bağımsızlık ilan etmiştir.

Sonuç: Osmanlı İmparatorluğu'nun Suudi Arabistan'ı Kaybetmesinin Etkileri

Osmanlı İmparatorluğu'nun Suudi Arabistan'ı kaybetmesi, bölgedeki siyasi ve coğrafi dengeleri önemli ölçüde değiştirmiştir. Suudi Arabistan, bağımsızlığını ilan ederek kendi yönetimini kurmuş ve bölgedeki diğer güçlerle ilişkilerini yeniden düzenlemiştir. Bu süreç, Orta Doğu'nun modern tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Kaynaklar

1. Madawi Al-Rasheed, "A History of Saudi Arabia", Cambridge University Press, 2010.

2. David Commins, "The Wahhabi Mission and Saudi Arabia", I.B. Tauris, 2009.

3. Eugene Rogan, "The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East", Basic Books, 2015.